Διεύθυνση: Αδαμαντίδου Δήμητρα | adamantidou@sman-athens.org

Υπεύθυνη Οικονομικών: Σωτηρίου Ελευθερία | info@sman-athens.org

Υπεύθυνη Επικοινωνίας και Δικτύωσης: Χαζάπη Ειρήνη | net@sman-athens.org