Η ομάδα του ΣΜΑΝ μεγαλώνει! Αναζητούμε συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων για το HOUSE2, μια νέα δομή φιλοξενίας 16 ασυνόδευτων ανηλίκων, στην πόλη της Αθήνας. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τις νέες θέσεις εργασίας και να στείλετε το βιογραφικό σας. Το HOUSE2 χρηματοδοτείται από τα EEA Grants μέσω του προγράμματος II «Άσυλο και μετανάστευση (Αντιμετώπιση επείγουσων αναγκών για την υποδοχή και την αξιολόγηση των αιτούντων άσυλο και για τη στέγαση ευάλωτων ομάδων)», χρηματοδότηση που διαχειρίζεται η ΣΟΛ Crowe και η Human Rights 360.

We are hiring for #HOUSE2 – a new Acommodation Centre for 16 Unaccompanied Minors, UAMs, in the city of Athens. You can learn about the new job opening positions and send your C.

HOUSE2 is funded by ΕΕΑ Grants through the program II “Asylum and Migration (Addressing urgent needs for the reception and screening of Asylum Seekers and for the Accommodation of Vulnerable Groups)”, fund operated by ΣΟΛ Crowe and Human Rights 360.