Μπορείτε να διαβάσετε εδώ τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΣΜΑΝ: Εσωτερικός Κανονισμός 2021