Ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων είναι αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό σωματείο (ΝΔ1010/72), που ιδρύθηκε το 1924 με κύριο δωρητή τον Εμμανουήλ Μπενάκη. Διαχρονικά το έργο του ΣΜΑΝ προσαρμόστηκε και κλήθηκε να καλύψει τις εκάστοτε κοινωνικές ανάγκες, πάντα μέσα από εξειδικευμένη, σύγχρονη και υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών με κύρια χαρακτηριστικά το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη φροντίδα οικογενειακού τύπου. Κύριος σκοπός του ΣΜΑΝ είναι η προστασία ανηλίκων και νέων που βρίσκονται σε κίνδυνο και σε κατάσταση ανάγκης ανεξαρτήτως εθνικής/φυλετικής προέλευσης, θρησκευτικών πεποιθήσεων και σεξουαλικού προσανατολισμού.

Ο ΣΜΑΝ επιτυγχάνει το σκοπό του υποστηρίζοντας δύο δομές φιλοξενίας, τον Σταθμό Εφήβων, που λειτουργεί αδιάκοπα από το 1925, και το Κέντρο Νέων Προσφύγων το οποίο ιδρύθηκε το 2016. Εκτός από την κάλυψη των αναγκών των φιλοξενουμένων σε στέγαση, σίτιση και ένδυση, ο ΣΜΑΝ παρέχει στους ασυνόδευτους ανηλίκους που διαμένουν σε αυτόν τόσο υπηρεσίες ψυχο-κοινωνικής, νομικής και εκπαιδευτικής υποστήριξης και ενίσχυσης, όσο και πρόσβαση σε ψυχαγωγικές, επιμορφωτικές ή άλλες δραστηριότητες. Οι φιλοξενούμενοι νέοι αποκτούν νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής, εκπαιδεύονται και προετοιμάζονται προκειμένου να ενταχθούν κατά το δυνατό ισότιμα στην ελληνική κοινωνία, στην περίπτωση που η επανασύνδεση με την οικογένειά τους δεν επιτευχθεί. Ο ΣΜΑΝ καλύπτει όλες τις ανάγκες των φιλοξενούμενων στις δομές που λειτουργεί με βάση την κείμενη νομοθεσία, τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του παιδιού, τις Συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και κάθε σχετική Σύσταση και Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Από το 1924, ο ΣΜΑΝ έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του σε περισσότερα από 2.500 παιδιά με διαφορετικές κοινωνικές ανάγκες και εθνικότητες. Την τελευταία δεκαετία, εξαιτίας του διαρκώς αυξανόμενου αριθμού ασυνόδευτων ανηλίκων που εισέρχονται στην Ελλάδα, ο ΣΜΑΝ επικεντρώθηκε στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και υποστήριξης σε έφηβους της συγκεκριμένης ομάδας. Σε αυτό το διάστημα έχουν λάβει υπηρεσίες φιλοξενίας και υποστήριξης εκατοντάδες αγόρια ηλικίας 12-20 ετών από χώρες όπως η Συρία, το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, η Σιέρα Λεόνε κ.α.

Ο ΣΜΑΝ διοικείται από 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Για την επίτευξη των σκοπών του ο ΣΜΑΝ έχει δομήσει σταθερές σχέσεις με άτυπα ή οργανωμένα δίκτυα συνεργατών, η συμβολή των οποίων έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του έργου του. Στα δίκτυα αυτά περιλαμβάνονται τόσο οι εθελοντές – γείτονες, φίλοι, ανώνυμοι πολίτες – που προσφέρουν με καλή διάθεση και ευαισθησία υπηρεσίες και αγαθά, όσο και κρατικές υπηρεσίες, ΜΚΟ ή άλλες οργανώσεις που εξυπηρετούν κοινούς σκοπούς.

Από τον Ιούνιο του 2017 έως και σήμερα,  η λειτουργία του Σταθμού Εφήβων χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.

Το 2020 ο ΣΜΑΝ, παράλληλα με τις συνήθεις δράσεις του, εγκαινιάζει ένα νέο έργο, το Εργαστήρι Αυτόνομης Διαβίωσης | Autonomous Citizens Lab το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

Ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων  ιδρύθηκε το 1924  με πρώτη επωνυμία «Προστασία κρατουμένων γυναικών και ανηλίκων». Την πρωτοβουλία για την ίδρυσή του αλλά και για τον ξενώνα φιλοξενίας, ένα χρόνο αργότερα, είχε το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων. Πρώτος κύριος δωρητής ήταν ο Εμμανουήλ Μπενάκης. Ο φορέας αυτός διατήρησε το συγκεκριμένο αντικείμενο και τον αρχικό τίτλο έως το 1972, οπότε  μετονομάστηκε σε «Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων» ενώ το έργο του επικεντρώθηκε στην προστασία των ανηλίκων σύμφωνα και με την απόφαση 1986/25.04.1972 του Πρωτοδικείου Αθηνών. Το 2003 οι σκοποί και οι δράσεις της «Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών» ενσωματώθηκαν σε αυτές του «Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων».

Ο ΣΜΑΝ για την πραγματοποίηση των σκοπών του λειτουργεί αδιάκοπα από το 1925 ξενώνα φιλοξενίας, τον Σταθμό Εφήβων, που από το 1985 βρίσκεται σε ιδιόκτητο κτήριο στα Εξάρχεια.

Το 2015, ο ΣΜΑΝ ιδρύει το Κέντρο Νεότητας για τους Πρόσφυγες, σε συνέχεια της διεύρυνσης των δράσεων του για την αποκατάσταση και ομαλή κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των παιδιών που ήδη φιλοξενεί. Από τον Ιούνιο του 2017 έως και σήμερα,  η λειτουργία του Σταθμού Εφήβων χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης. Το 2020 ο ΣΜΑΝ, παράλληλα με τις συνήθεις δράσεις του, εγκαινιάζει ένα νέο έργο, το Εργαστήρι Αυτόνομης Διαβίωσης | Autonomous Citizens Lab.