Ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων  ιδρύθηκε το 1924  με πρώτη επωνυμία «Προστασία κρατουμένων γυναικών και ανηλίκων». Την πρωτοβουλία για την ίδρυσή του αλλά και για τον ξενώνα φιλοξενίας, ένα χρόνο αργότερα, είχε το Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων. Πρώτος κύριος δωρητής ήταν ο Εμμανουήλ Μπενάκης. Ο φορέας αυτός διατήρησε το συγκεκριμένο αντικείμενο και τον αρχικό τίτλο έως το 1972, οπότε  μετονομάστηκε σε «Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων» ενώ το έργο του επικεντρώθηκε στην προστασία των ανηλίκων σύμφωνα και με την απόφαση 1986/25.04.1972 του Πρωτοδικείου Αθηνών. Το 2003 οι σκοποί και οι δράσεις της «Εταιρίας Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών» ενσωματώθηκαν σε αυτές του «Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων».

Μπορείτε να διαβάσετε το τελευταίο καταστατικό του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων εδώ: Καταστατικό ΣΜΑΝ

Μπορείτε να δείτε τις μεταβολές στο Πρωτοδικείο εδώ: Πιστοποιητικό Μεταβολών