Τα σχολεία κλείνουν σε έναν μήνα και οι μικροί μας φιλοξενούμενοι χρειάζονται ανθρώπους να τους προσφέρουν ενισχυτική διδασκαλία, δημιουργική απασχόληση, παιχνίδι και χαμόγελο!

Εάν θέλετε να γίνετε μέλος της μεγάλης μας οικογένειας, σας περιμένουμε!


Schools close for summer vacations soon and our little friends/ beneficiaries will need educational supportive lessons, recreational activities, games and loads of smiles!

If you wish to join our big family, you are more than welcome!