Ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του  έργου «Σταθμός Ασυνόδευτων Εφήβων 2018» με κωδικό ΟΠΣ 5022163 και ελεύθερο κωδικό 26396 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.ΑΜ.Ε.ΤΕ.Τ.Ε.Α.Α.Π., και την Απόφαση 4_08/12/2018 του Δ.Σ του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων.

Το έργο με την ονομασία «Σταθμός Ασυνόδευτων Εφήβων 2018» με κωδικό ΟΠΣ 5022163 χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.

Στόχος του έργου είναι η στέγαση και η παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης φροντίδας και υποστήριξης σε ασυνόδευτους ανηλίκους αιτούντες άσυλο, που προέρχονται από χώρες που πλήττονται από πολέμους και καταστροφές.

Δείτε την προκήρυξη εδώ: Προκήρυξη θέσεων εργασίας