Αθήνα 23/10/2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για λεπτομέρειες πατήστε: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ_ΣΜΑΝ

Ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων προκηρύσσει θέσεις εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης του  έργου «Σταθμός Ασυνόδευτων Ανηλίκων» με κωδικό ΟΠΣ 5009073 με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. 875_24/07/2017 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης  Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.ΑΜ.Ε.ΤΕ.Τ.Ε.Α.Α.Π.,καις τις Αποφάσεις4_26/06/2017 και 3_7/10/2017 του Δ.Σ του Συλλόγου Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων.

Το έργο με την ονομασία «Σταθμός Ασυνόδευτων Ανηλίκων» με κωδικό ΟΠΣ 5009073 χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.

Στόχος του έργου είναι η στέγαση και η παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης φροντίδας και υποστήριξης σε ασυνόδευτους ανήλικες  αιτούντες άσυλο, που προέρχονται από χώρες που πλήττονται από πολέμους και καταστροφές.

Οι θέσεις εργασίας που προκηρύσσει ο Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων είναι οι ακόλουθες:

 

Κ.Θ Αρ.Θέσεων Ειδικότητα/ Τεκμηρίωση αναγκαιότητας πρόσληψης Σχέση Απασχόλησης
1 1 Κοινωνικός Επιστήμονας – Ψυχολόγος Σύμβαση ορισμένου χρόνου
2 1 Κοινωνικός Επιστήμονας – Κοινωνικός Λειτουργός Σύμβαση ορισμένου χρόνου
3

 

1

 

Διοικητικός Υπάλληλος –Βοηθός Υπεύθυνου Διαχείρισης Έργου Σύμβαση ορισμένου χρόνου
4 1 Φύλακας/Φροντιστής Σύμβαση ορισμένου χρόνου(μερικής απασχόλησης)
5 1 Υπεύθυνος Καθαριότητας Σύμβαση ορισμένου χρόνου (μερικής απασχόλησης)
6 1 Διαιτολόγος Σύμβαση έργου
7 1 Διερμηνέας Σύμβαση έργου
8 1 Νομικός Σύμβουλος Σύμβαση έργου

 

Οι εργαζόμενοι θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην Αθήνα, σε ξενώνα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ισαύρων 48, η λειτουργία του οποίου χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του έργου «Σταθμός Ασυνόδευτων Ανηλίκων» με κωδικό ΟΠΣ 5009073.

Ο αριθμός των θέσεων που προκηρύσσονται δεν θα πληρωθεί εφάπαξ αλλά σταδιακά βάσει των πραγματικών αναγκών του έργου.

Η διάρκεια απασχόλησης ορίζεται έως και τη 31 Δεκεμβρίου 2017 με δυνατότητα ανανέωσης.

 

Για λεπτομέρειες πατήστε: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ_ΣΜΑΝ