Στις 21-22 Οκτωβρίου οι έφηβοι του ΣΜΑΝ συμμετείχαν στο Hack the Camp που διοργανώθηκε στη Διπλάρειο Σχολή από το Impact Hub Athens, τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση και την Πρεσβεία των ΗΠΑ. To Hack the Camp ήταν ένας πολύ διαφορετικός μαραθώνιος “hackers”, στον οποίον αυτή τη τη φορά η κεντρική ιδέα ήταν η εξεύρεση λύσεων και προτάσεων των καθημερινών προβλημάτων που αντιμέτωπιζουν οι πρόσφυγες. Έτσι η παρουσία των εφήβων του ΣΜΑΝ, συνετέλεσε στο να υπάρχει άμεσο feedback στις ιδέες που παρουσιάστηκαν ώστε αυτές να είναι πιο αποτελεσματικές και πιο παραγωγικές.

Σε κάθε περίπτωση η παρουσία μας εκεί εμπλούτισε όλες τις πλευρές με εμπειρίες και ιδέες!!!