Η Δράση «Επιχορήγηση Ν.Π. Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων και Νέων για την υλοποίηση του Έργου “Σταθμός Ασυνόδευτων Ανηλίκων, με κωδικό ΟΠΣ 5009073  υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης. Περίοδος υλοποίησης του έργου ορίζεται το χρονικό διάστημα από 1η Αυγούστου έως 31η Δεκεμβρίου 2017.

Το έργο αφορά στη συνέχιση λειτουργίας του Σταθμού Ασυνόδευτων Εφήβων, δυναμικότητας 17 θέσεων, ο οποίος στεγάζεται σε διώροφο νεοκλασικό κτίριο στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων.

Στο Σταθμό φιλοξενούνται 17 ασυνόδευτοι ανήλικοι, αγόρια, ηλικίας 12- 18 ετών και παρέχονται υπηρεσίες στέγασης, σίτισης και ένδυσης, ιατρικής, φαρμακευτικής και υγειονομικής περίθαλψης, συμβουλευτικής, ψυχολογικής υποστήριξης και πληροφόρησης, εκπαίδευσης δημιουργικής απασχόλησης και ένταξης στην αγορά εργασίας, διερμηνείας.

Οι παραπάνω υπηρεσίες, πέραν των βασικών αναγκών στέγασης, σίτισης και ένδυσης των ωφελουμένων, αφορούν στην κάλυψη μιας σειράς άλλων αναγκών τους, οι οποίες σχετίζονται με την ανάπτυξη και την κοινωνική τους ένταξη και εντάσσονται σε ένα πλαίσιο πολύπλευρης υποστήριξης των ασυνόδευτων ανηλίκων με την προοπτική της ισότιμης κοινωνικής συμμετοχής και ένταξής τους στην ελληνική κοινωνία.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ