Ο ΣΜΑΝ παράλληλα με τις δυο δομές φιλοξενίας που λειτουργεί, υλοποιεί δράσεις που ενισχύουν την κοινωνική θέση των παιδιών, έχουν στόχο να ενημερώσουν την ευρύτερη κοινωνία ή ενισχύουν την κοινωνική ενσωμάτωση των παιδιών και των νέων που υποστηρίζει.

Σε αυτό το πλαίσιο το 2015 υλοποίησε το Εργαστήρι Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ένα δημιουργικό εργαστήριο ενδυνάμωσης και εκπαίδευσης των παιδιών του ΣΜΑΝ στις δημοκρατικές αξίες και στα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι νέοι της οργάνωσης  συμμετείχαν σε καθημερινές δραστηριότητες που σχετίζονταν με τον αθλητισμό, τις «καλές τέχνες», τη μαγειρική και την τέχνη παραγωγής video art. Στα μαθήματα, ανά μήνα, οριζόταν κάποιος θεματικός άξονας που αφορούσε μία συγκεκριμένη αξία του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες» π.χ  ανθρώπινα δικαιώματα. Η καινοτομία του έργου στηριζόταν στους εθελοντές μέντορες, ανάμεσα στους οποίους ήταν διακεκριμένοι επαγγελματίες. Τα παιδιά του ΣΜΑΝ μέσα από το Εργαστήρι αυτό απέκτησαν μια νέα καθημερινότητα, πιο έντονη και συμμετοχική σε μικρές και μεγάλες δραστηριότητες, άνοιξαν οι ορίζοντές τους, συνήθεια που ενσωματώθηκε στη λειτουργία του Σταθμού Εφήβων και μετά την λήξη του Εργαστηρίου.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από την Ισλανδία, το Λίχτενσταιν και τη Νορβηγία στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες» το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα, γνωστού ως EEA Grants. Διαχειριστής επιχορήγησης είναι το Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στην χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας, της βιώσιμης ανάπτυξης.